Anunț atribuire servicii formare

Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că în urma procedurii competitive, efectuată în perioada
21.01.2022 03.02.2022 privind achiziționarea de de formare profesională și consiliere în cadrul
proiectului “Student Startup 1.0