Centrul de Practica Interdisciplinara

Centrul de Practică Interdisciplinară „CePrInt”  are drept obiectiv promovarea conceptului de interdisciplinaritate în organizarea și realizarea stagiilor de practică pentru studenți.

CePrint  sprijină studenților în vederea tranziției de la școală la viața activă și facilitează colaborarea între mediul universitar și piața muncii. Centrul de practică interdisciplinară își propune să deruleze activități precum:

  • Organizarea de stagii de practică interdisciplinară pentru studenți;
  • Organizarea de cursuri, ateliere de lucru și seminarii, în scopul sprijinirii studenților în tranziția de la școală la viața activă;
  • Facilitarea obținerii de către studenții interesați a consilierii vocaționale și de orientare în carieră;
  • Facilitarea realizării de către studenți a unor vizite de studiu la potențiali angajatori;
  • Acordarea de consultanță și know-how instituțiilor și organismelor interesate în organizarea stagiilor de practică interdisciplinară.

Amphion pune la dispoziția Centrului de Practică Interdisciplinară resurse umane (membri și voluntari ai Asociației), resursele materiale achiziționate și resurse intelectuale realizate în cadrul proiectului „Practica interdisciplinară – o șansă pentru viitorul tău”, precum și alte resurse materiale din patrimoniul Asociației.