Despre noi

Asociaţia Culturală AMPHION este o asociatie neguvernamentală, non-profit, ce are ca scop principal a promova activităţile creative, a sprijini valorile artistice şi a înlesni accesul publicului la actul cultural.

În acest scop, asociaţia îşi propune să încurajeze activităţile creative de orice fel, să sprijine orice persoană fizică sau juridică ce prin activitatea sa se constituie într-un creator sau promotor al artei şi să contribuie la educarea consumatorului de cultură.

Asociaţia îşi propune să identifice şi să promoveze valori din sfera tradiţională a muzicii, a literaturii şi a artelor vizuale, dar şi din zonele de confluenţă artistică (artă experimentală, artă sincretică, poezie şi sunet, muzică alternativă etc.)

Asociaţia doreşte să promoveze artişti români, în ţară şi în străinătate, dar şi artişti din alte spaţii culturale care doresc să îşi facă cunoscută opera în România, sprijinind schimburile interculturale. Asociaţia îşi propune în principal promovarea tinerilor artişti, încă ne(re)cunoscuţi pe „piaţa” culturală, fără a exclude însă sprijinirea celor deja consacraţi.

Înţelegând limbajul simbolic al artei ca pe un mijloc de autocunoaştere, afirmare de sine, (re)valorizare şi (re)construire a personalităţii, ce permite o conectare cu sine însuşi şi dezvoltă capacitatea de expresie şi comunicare în relaţiile interumane, Asociaţia Culturală Amphion încurajează capacităţile creative şi abilităţile artistice ale persoanelor marginalizate social (persoane cu deficienţe fizice şi /sau psihice, toxicomani, detinuţi etc.), precum şi ale copiilor, adolescenţilor şi vârstnicilor.
Pentru realizarea scopului său, asociaţia îşi propune următoarele obiective:

  • organizarea de concerte, spectacole, festivaluri, expoziţii şi cenacluri;
  • organizarea de stagii şi tabere de creaţie;
  • organizarea de simpozioane, conferinţe, mese rotunde, prelegeri şi cursuri având ca obiect informarea şi educarea consumatorului de cultură, inclusiv prin intermediul reţelei Internet;
  • desfăşurarea de proiecte culturale finanţate din surse comunitare şi europene;
  • editarea de cărţi, reviste şi periodice culturale, precum şi editarea de videograme şi fonograme, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
  • acordarea de premii, burse şi stimulente membrilor şi nemembrilor săi care prin activitatea lor aduc o contribuţie meritorie la promovarea actului de cultură;
  • promovarea activităţii de mecenat artistic;
  • realizarea activităţilor din sfera impresariatului şi manageriatului artistic;
  • stabilirea unor colaborări cu alte organizaţii de specialitate din ţară şi din străinatate.