PROIECTUL „ORICE AI ÎNVĂȚA, ÎNVEȚI PENTRU TINE – STOP ABANDONULUI ȘCOLAR!”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, ID POCU/74/6/18/108105, implementat în regiunea Centru, județul Mureș.

Obiectivul general al proiectului îl constituie reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la educație în comuna Livezeni, prin dezvoltarea unor servicii educative integrate și prin creșterea implicării membrilor comunităților în menținerea în sistemul de educație a celor aflați în risc de a părăsi școala.

Principala finalitate a proiectului este de a reda școlii funcția sa esențială pentru viitorul tinerilor și – implicit – pentru viitorul comunității noastre și a întregii societăți. Școala trebuie să aibă, în acelasi timp, un rol formator, de educare, un rol integrator și de socializare. În prezent, educația din România (și din întreaga Uniune Europeană) se confruntă cu o serie de dificultăți, printre care abandonul școlar este cea mai gravă. Proiectul este implementat de Comuna Livezeni, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Benedek Elek” din Livezeni, Fundația Culturală „Hyperion” și Asociaţia Culturală Amphion.

Proiectul se implementează pe durata a 36 de luni, în perioada 09.05.2018 – 08.05.2021, şi beneficiază de finanţare nerambursabilă în valoare totală de 5.345.972,76 lei.