Proiectul „Practica interdisciplinară, o șansă pentru viitorul tău”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Derularea acestui proiect a început în martie 2012 şi a durat 24 de luni, pe parcursul a doi ani universitari. Proiectul a avut ca grup ţintă 140 de studenţi mureșeni de la trei specializări diferite care au efectuat, la Asociaţia Culturală „Amphion”, practica de specialitate prevăzută în planul de învăţământ. Originalitatea proiectului constă în caracterul interdisciplinar al practicii studenţilor de la teatrologie, drept şi comunicare şi relaţii publice. Ei și-au exersat competenţele profesionale şi transversale, atât în contextul unor module de practică specifice specializării lor, cât şi în contextul unui modul comun denumit ONG virtual.

Stagiul de practică aferent fiecărui an de proiect s-a finalizat prin formarea a 10 grupe de câte 7 studenţi fiecare (un teatrolog, trei jurişti şi trei filologi), care au concurat în faţa colegilor şi a unui juriu, prezentând activitatea şi rezultatele propriului ONG înființat. Grupa desemnată a  câştigătoare a beneficiat de o vizită de 5 zile la mai potenţiali angajatori din Viena (2015) și Praga (2016).