PROIECTUL „PROGRAM INTEGRAT DE STAGII DE PRACTICĂ”

PROIECTUL „PROGRAM INTEGRAT DE STAGII DE PRACTICĂ” Proiect implementat implementat în Regiunea Centru, judeţul Mureş, de Asociația Culturală Amphion, în parteneriat cu Formprof Servicii SRL și Unic Sports SRL.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ID POCU/90/6.13/6.14/108985. Proiectul pornește de la realitatea că tinerii reprezintă una dintre cele mai defavorizate categorii de pe piața muncii, mai ales din cauza neconcordanței dintre competențele și abilitățile obținute la școală, pe de o parte, și cele efectiv solicitate de angajatori, pe de altă parte.

Pentru a le oferi elevilor și studenților din Tîrgu-Mureș o șansă în plus pentru o carieră de succes în domeniul pe care și l-au ales, dar și pentru a le facilita procesul de tranziție de la școală la muncă, am decis să folosim experiența organizațională pe care am dobândit-o prin implementarea altor proiecte educative și de învățare practică dedicate tinerilor, astfel încât să le oferim acestora un nou program integrat de stagii de practică, util, atractiv și inovator. Obiectivul  general al proiectului îl constituie creșterea ratei de participare a elevilor și studenților din regiunea Centru la programe de învățare la locul de muncă, în vederea inserției pe piața muncii. Pe lângă derularea propriu-zisă a stagiilor de pregătire practică, în cadrul proiectului se vor înființa firme de exercițiu și întreprinderi simulate, se vor organiza concursuri cu premii și se va monitoriza evoluția profesională și inserția pe piața muncii a elevilor și studenților participanți.

Proiectul se implementează pe durata a 24 de luni, în perioada 18.07.2018–17.07.2020, şi beneficiază de finanțare în valoare totală eligibilă de 2.205.235,60 lei, din care cofinanțare UE 1.837.812,27 lei.