PROIECTUL „SCAN – SALVAȚI COPIII DE ABANDON ȘI NEINTEGRARE!”

PROIECTUL „SCAN – SALVAȚI COPIII DE ABANDON ȘI NEINTEGRARE!” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, ID POCU/74/6/18/108108, implementat în regiunea Centru, județul Mureș.

Proiectul are la bază un parteneriat constituit formal între Asociația Promotorilor de Afaceri Sustenabile, Comuna Tăureni, Școala Tăureni și Asociația Culturală Amphion – și non formal cu Primăria Sânger și Primăria Zau de Câmpie. Corolarul acestui proiect constă în aplicarea principiului activității solidare la nivelul comunității între autorități, cadre didactice, părinți și alți actori interesați de educație de bază, cu activități preventive și remediale, servicii adaptate și sprijin financiar pentru corectarea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii la nivelul învățământului primar și secundar.

Grupul țintă al proiectului e format dintr-un număr de 905 copii, 71 cadre didactice, 50 tineri care au abandonat școala și sunt sprijiniți să reia activitățile școlare în vederea finalizării. Obiectivul  general al proiectului îl constituie reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la educație în comunitățile Tăureni, Sînger și Șăulia.

Proiectul beneficiază de finanţare nerambursabilă în valoare totală de 9.215.812,58 lei și se implementează pe durata a 36 de luni, în perioada 14.05.2018 – 13.05.2021.