Proiectul „Student Start-up 1.0”

Proiectul „Student Start-up 1.0” (cod SMIS 142131) este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Apelul pentru proiecte: POCU/829/6/13 – Innotech Student. Proiectul se implementează în Regiunea Centru și se adresează studenților de la două universități din Tîrgu-Mureș: Universitatea „Dimitrie Cantemir” și Universitatea de Arte, care doresc să își dezvolte competențele antreprenoriale și să-și înființeze propria afacere. Proiectul se implementează pe durata a 24 de luni, în perioada 19 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023 şi beneficiază de finanțare în valoare totală eligibilă de 9.049.810,53 lei, din care finanțare din FSE 7.687.388,22 lei, contribuția națională 1.349.615,65 lei și cofinanțare de 12.806,66 lei.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina proiectului: Student Start-up 1.0